Event & Kurser
Pratbubblor

Sex ämnen vi diskuterar – i alla fall enligt Twitter

Dina kunder bryr sig om hur relevant ditt varumärke är kulturellt och i förhållande till samhället i övrigt. Därför gäller det att hänga med och förstå vad som engagerar dem. Det menar i alla fall Twitter, som har analyserat miljarder meddelanden och hittat sex viktiga områden.

Även om endast sju procent av svenskarna använder Twitter dagligen (Svenskarna och Internet 2019) är plattformen fortfarande stor globalt. Åtminstone enligt Twitters egna uppgifter, som säger att 145 miljoner använder plattformen varje dag.

Twitter har utnyttjat de data företaget har i form av miljarder meddelanden som har postats under en 2,5-årsperiod, mellan 1/1 2016 och 30/6 2019 , för att plocka fram ett antal samhällstrender i våra konversationer.

I undersökningen har företaget tittat på mest använda hashtaggar i kombinationer med analyser av olika kluster av konversationer och användningen av olika fraser. Vanliga ämnen som sport och politik plockades bort.

En kombination av maskininlärning och mänskligt arbete användes och resultatet är sex områden där Twitter ser ett tydligt ökat engagemang.

1. Att må bra

Vi strävar efter att vara glada, lyckliga och hälsosamma. En trend har länge varit att kroppen ska må bra, men Twitter ser i undersökningen även ett skifte från enbart utsida till att även titta på insdan. Vi vill må bra både i kropp och i själ.

I undersökningen noteras en ökning av konversationer som använder fraserna ”well being” och ”selfcare” med 225 procent.

2. Vardagliga funderingar kring stora frågor

Twitters studie visar ett ökat fokus på stora frågor som rör universum, kosmos och planeter, men även kopplat till saker som klimat, väder och healing.

Konversationer med orden ”meaning” och ”wonder” kopplat till ”universe” har ökat med 161 procent under perioden.

3. En planet

Frågor som rör hållbarhet och vår – enda – planet blir allt vanligare. Och dessutom kopplas de till viljan att göra något, att förändra, innovera och agera.

Konversationer kring hållbarhet som nämner ”action” och ”innovation” har ökat med hela 285 procent.

4. Skapande kultur

Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Vad som räknas som arbete och vad som är en hobby eller ett intresse är inte längre lika tydligt. Det ”dagliga jobbet” kombineras med passionen och kreativitet smyger in i mainstream-kultur, enligt Twitter.

Konversationer kring ”creature culture” har ökat med hela 462 procent.

5. Livet med teknik

Att teknik helt förändrar hur vi lär oss nya saker, hur vi skapar och hur vi arbetar är något vi gärna twittrar om. Vår värld blir mer uppkopplad och därmed mer effektiv.

Konversationer kring ”the future of technology” har ökat med 166 procent, enligt studien.

6. Min identitet

Det sista området Twitter har plockat ut som ett där engagemanget ökar är identitet. Konceptet identitet breddas och vi får kraft av att lita på oss själva och vilka vi är. Vi vill inte förställa oss, utan vara dem vi är och leva efter våra egna idéer. Vi vill göra upp med stereotyper och kräver att samhället tar tag i frågor kring jämställdhet och mångfald.

Användningen av ordet ”identity” har i studien ökat med 167 procent.

Mer om undersökningen hittar du här.

På Webbdagarna Stockholm 17-18 mars 2020 kan du höra föreläsningar om allt från AR och algoritmer till arbetssätt och användarvänlighet. Boka din plats redan idag!

Skribent: Katarina Strömberg, programmakare & moderator för Webbdagarna och kursledare för Att skriva för digitala plattformar. Du når henne på katarina.stromberg@idg.se.