Event & Kurser
Morgan Olofsson: “De vanligaste misstagen begås oftast före krisen”

Morgan Olofsson: “De vanligaste misstagen begås oftast före krisen”

Morgan Olofsson är kommunikationsdirektör på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och har en bakgrund som journalist på landets största tidningar och radiokanaler, utrikeskorrespondent, och tidigare positioner som kommunikationschef på Arbetsmiljöverket och Svenska Röda Korset. Han är expert på kommunikation kring svåra och stora händelser och hur vi ska tänka i ett krisläge. I Morgans roll på MSB är Krisinformation.se (en samlingssajt från myndigheter) en stor del av det viktiga arbetet. 

Du drivs av tron att kommunikation är ett verktyg för demokrati. Berätta?

Kommunikation kommer från latinets communi care, att göra tillsammans. Jag ser kommunikation som ett verktyg för demokrati, som gör det möjligt att både säkerställa den viktiga delaktigheten som krävs i det som är demokratins process såväl som i det demokratin ska leverera. Min tro och fasta övertygelse är att människor som jobbar tillsammans når större effekt ihop än var och en för sig själv. Mot detta står tron på de enkla lösningarna som ofta ensamma manliga despoter står för.

Vilket misstag begås oftast vid ett krisläge?

De vanligaste misstagen begås oftast före krisen. Brist på fantasi utifrån vad som kan hända, där vi ofta förbereder oss på den senaste krisen men har svårare att se den kris som kan komma. Nästa misstag är att inte ha relationer och gemensamma arbetssätt på plats med de andra som vi ofta måste jobba med för att göra just gemensamt.

Vad är nyckeln till att skapa tillit som företag och organisation?

Långsiktighet i arbetet. Och faktiskt också modet att i en kris inte stirra sig blind på att på ett ögonblick återskapa den tillit som ofta förloras i krisen.

Vad har lärt dig mest (i din karriär eller livet i stort)? 

Alla möten med människor. Just nu är de viktigaste mötena, givet kriget i Ukraina, alla dem jag mötte under mina år som utrikeskorrespondent i Ryssland på 90-talet.

Vilken är den värsta fällan att kliva i gällande sitt yrkesliv? 

Att se den som smalare än den är genom att definiera sig utifrån sin titel och funktion, jobb eller arbetsplats. Försök tänka in vad du vill åstadkomma för dig själv och samhället. Då plötsligt blir möjligheterna så många fler.

Vad är dina viktigaste råd för en stark kommunikation i ett brådskande/pressat läge:

Utgå alltid ifrån vem du är till för. Tänk efter vad du vill åstadkomma med kommunikationen, ska någon få mer kunskap, ändra attityd eller göra något. Inse att ett förändrat beteende är svårare än en ändrad attityd och mer kunskap. Också här krävs mod att våga vara långsiktig.

“Läs mer om Webbdagarna 18-19 april, 2023  »

 

Skribent: Webbdagarnas redaktion. Du når oss på webbdagarna@idg.se.

 

Missa inga nyheter från Webbdagarna-bloggen!

Genom att signa upp dig på nyhetsbrevet godkänner du IDG:s användarvillkor.