Event & Kurser
Kye Anderssons fem steg till en lycklig befolkning och hållbar ekonomi

Kye Anderssons fem steg till en lycklig befolkning och hållbar ekonomi

Kye Andersson är Chief Product Officer & medgrundare av Canucci (som delägs av Wallenberg-stiftelserna) vars fokus ligger på att nyttja AI för att hjälpa organisationer och samhälle till bestående, ökande förändringsförmåga och insikter som leder till rätt beslut för framtiden. Detta genom att involvera alla individer i pågående dialog – utan de förbestämda strukturer som konventionella undersökningar begränsas av. Kye har en bakgrund från kommunikation, förändringsarbete samt affärs-, produkt- och samhällsutveckling. Han anställdes tidigt på deep-learning-plattformsbolaget Peltarion och har varit ansvarig för major impact Initiatives på AI Sweden, Sveriges nationella AI-center.

Hur skulle du definiera vart vi (världen) står nu – 2023?

När jag reser runt i världen, samt pratar med vänner och bekanta från andra länder så upplever jag en stor internationell splittring vad gäller inställning. Vissa länder och regioner ser de pågående temperaturhöjningarna som möjlighet till förändring och agerar handlingskraftigt med stora investeringar och tittar framåt. Medan andra verkar vilse och fast i diskussioner och samtal. 

Vi är i något sorts perfect storm med inflation i Europa och USA (men av helt olika anledningar), ökade spänningar mellan regioner, prioritering av omställning till hållbar ekonomi med följande investeringar – samtidigt som multimodala AI-modeller gör enorma framsteg och kognitiv effektivisering ser ut att bli framtidens primära handelsvara. 

Vilka nya möjligheter skulle du lista ( 1-5 ) som de största/avgörande för framtiden?

Följande tror jag skulle göra störst påverkan för att få en stark, väl fungerande, och lycklig befolkning och ett Sverige med stark hållbar ekonomi i framtiden

  1. Proaktiv träning/bildning i psykiskt välmående och att få finnas emotionellt som hel människa, från grundskolan och som röd tråd genom hela skolan. 

  2. Tillgång till multimodala modeller as a service, för näringsliv, offentlig sektor och medborgare, via APIer. 

  3. Omställning till preventiv och löpande hälsoservice och vård, dvs att skapa hälsa istället för att laga människor när de blir trasiga. Sveriges ekonomi kommer kollapsa om vi inte gör den omställningen. 

  4. Nyttja AI för att stödja lärare i att erbjuda individanpassad skräddarsydd utbildning från klass 1 hela vägen upp i högskolan. 

  5. Kontroll, ägande och skydd av data för medborgare – så att medborgare kan ingå transaktioner med sin egen data och nyttja värdet i datan. 

Och vilka hot ser du som de största/värsta?

Myten om att vi är bäst på allt. Oviljan att våga ta tag i det obekväma som förändring innebär, och blicka framåt. Om vi står still och hyllar det som varit medan världen rör sig framåt, då rör vi oss de facto baklänges. 

Du möter många företag och organisationer. Vad är essensen i det du vill skicka med dem?

VD äger AI-frågan. Du måste veta hur er framtid och affär kan komma att se ut om 5 och 10 år – och vad AI skapar för värde. Och säkerställa att den framtiden är samskapad och väl förankrad hos alla medarbetare. 

Vilken framtid önskar du se?

Jag önskar en framtid där vi nyttjar AI fullt ut för att nästa generation ska kunna nå sin egen fulla potential, på sina individuella villkor, utan att behöva avgränsas till normer och strukturer. En framtid där nästa generation får leva sina liv friska, både mentalt och fysiskt, tack vare ett samhällsansvarigt proaktivt stöd. En framtid där nästa generation kan följa sina drömmar och forska, starta företag eller syssla med vad de helst vill, och tekniska möjligheter, ordentliga satsningar och en kultur och vision finns på plats som stödjer att de kan göra det i Sverige om de vill. 

Vad har lärt dig allra mest (i din karriär eller livet i stort)? 

Vi föds nyfikna med en vilja att lära oss och förändras. Du kan leva 1000 gånger mer om du ständigt strävar efter att vara fortsätta vara nyfiken och utvecklas. Lyssna mer än du pratar. Var sårbar. Be om hjälp. 

Dela gärna ditt värsta misstag i din karriär/yrkesliv? 

Jag har gjort om samma misstag flera gånger i mitt yrkesliv, och det är att inte vara förmögen att se eller förstå när jag inte kan någonting, eller kunna be om hjälp, säga att jag klara inte av det här själv. Det har alltid lett till samma resultat, att saker går åt fanders.  

Vad önskar du att du hade vetat som 20-åring?

Att det är OK att inte kunna allting, att känslor som sorg, rädsla, oro också har sin plats i mänskliga relationer, även i yrkeslivet. 

Ge oss dina bästa tips på tv-serie/podcast/bok?

Bästa? Boken “Lying” av Sam Harris är en bok som absolut ALLA borde läsa, helst redan i högstadiet. 
Därefter “The Lion Trackers Guide to Life” och “Zen & The art of motorcycle maintenance” .
Poddar, definitivt Tim Ferriss och Andrew Huberman. Sedan tycker jag det är väldigt bildande att lyssna då och då på All-in och Joe Rogan (valda avsnitt) för att få en verklig bild av hur världen ser ut. 
TV-serie, “What we do in the shadows”

Vilken första mening kommer du att inleda med på Webbdagarnas scen?

“Hur många av er har en bild av hur er arbetsdag kommer att se ut om tre år?”

“Läs mer om Webbdagarna 18-19 april, 2023  »

 

Skribent: Webbdagarnas redaktion. Du når oss på webbdagarna@idg.se.

 

Missa inga nyheter från Webbdagarna-bloggen!

Genom att signa upp dig på nyhetsbrevet godkänner du IDG:s användarvillkor.