Event & Kurser
Möt Judith Wolst – som guidar oss i fem digitala framtidstrender den 17 november

Möt Judith Wolst – som guidar oss i fem digitala framtidstrender den 17 november

Judith Wolst är entreprenör, digital strateg, författare och trendspanare som löpande rapporterar kring digitalisering och framtidens teknologier. Du har säkert sett henne i media utifrån sin roll som digital expert, och hon har lång erfarenhet av digitalt arbete både inom det privata näringslivet och offentlig sektor.  Idag driver Judith bland annat tankesmedjan SusTechable.com: ”Technology of today and tomorrow that has a positive impact on society”.

Hej Judith Wolst! Det är svårt att inte inspireras av ditt spännande och tankeväckande sätt att belysa vår framtid, den tekniska utvecklingen, och hur allt kommer att beröra oss ner på individnivå. Vad har lärt dig mest – i karriär eller livet i stort?

Att framtiden är väldigt svår att förutse – både utifrån jobbglasögon och som du säger, ”livet i stort”. När det kommer till att försöka förutse framtiden utifrån den tekniska utvecklingen kan vi kartlägga möjliga riktningar som den kan tänkas ta. MEN! Det är oerhört svårt att förutse vilken typ av nya tjänster som entreprenörer, utvecklare och andra kreativa själar väljer att bygga. Vem kunde förutse att mobilen i kombination med gps/kartfunktioner innebar att vi idag får vår mat hemcyklad? Samma sak med exempelvis Blockkedjor om vi blickar framåt – vi kan göra en massa antaganden om hur framtiden blir mer distribuerad, småskalig och med en ökad tillit tack vare tekniken. Men vi kan aldrig lista hur kreativiteten kommer att ta sig uttryck i nästa steg. 

Berätta om en wow-upplevelse i ditt jobb?

Att jag fortfarande tycker att den digitala utvecklingen är lika spännande idag som för 15 år sedan när efter universitetet började mitt första jobb på en inkubator för start-ups. Mitt svar blir inte någon enskild WOW-händelse, utan en ständig fascination och tacksamhet över att det digitala alltid överraskar. Att tekniken alltid är under utveckling är fantastiskt spännande (och ibland lite tröttsamt). Jag tror jag skulle kunna ha det jobb jag har för resten av livet utan att det blir enformigt.

Du brukar citera Buckminster Fuller: “Du förändrar aldrig saker genom att kämpa mot den befintliga verkligheten. För att förändra något – bygg en modell som gör den befintliga modellen föråldrad.” Vad betyder de orden för dig?

Ja! Detta gäller i en mängd olika kontexter, men extra mycket kopplat till den gigantiska klimatomställning som vi har framför oss. Något som kommer med krav på förändring av historiska mått. Vi har skrivit på ett Parisavtal som innebär att vi ska halvera utsläppen till 2030 – vilket motsvarar en årlig minskning med 7-10%. Det står allt mer klart att vi behöver ta oss från ett paradigm till ett annat. Ett sätt att leva från ett annat. Vi behöver ta oss från en ekonomi som kretsar kring massproduktion och konsumtion av fysiska produkter – möjliggjord av billig olja och kol. Till en ny kurva där samhället är fossilfritt och där ekonomin cirkulär.

För att lyckas med den övergången har vi tursamt nog en uppdaterad uppsättning teknologier till vårt förfogande i det vi kallar för ”fjärde industriella revolutionen”.  Här kan tekniken hjälpa oss med just det – bygga nya hållbara modeller som gör de gamla föråldrade.

Dela ditt största (eller näst största ️) misstag med oss?

För att ta oss framåt måste vi testa oss fram, lära av våra misstag och sedan försöka på nytt. I ständiga loopar. Misstag är mer centralt än någonsin, så många misstag vi gör är positiva i den kontexten.

Misstag som inte är av karaktären “learning-by-doing” (och som jag själv har gjort flera gånger) om handlar om att anställa. Flera gånger har jag anställt personer som är lite för lika mig själv. Det jag lärt mig den hårda vägen är att det är olikheter vi behöver för att bygga starka team. Just nu driver jag inte bolag med en massa anställda, men den dagen jag gör det igen ska jag försöka lära av historien.

Vad kan Webbdagarnas publik förvänta sig att få med sig från din föreläsning?

Jag kommer att välja ut fem trender som jag ser kommer att påverka framtiden och som kan vara intressant att dyka ner i. Det kommer förmodligen att vara en mix av sådant som man redan har hört och sådant som är nytt. Jag kommer prata lite om teknik, men framför allt hur dessa riktningar kan komma att påverka människor, företag och samhälle.

“Fem digitala trender för morgondagen – så påverkar de dig” Judith Wolst talar den 17 november, 2021  »

Skribent: Alexandra Appelqvist, IDG Sverige. Du når mig på alexandra.appelqvist@idg.se.

 

Missa inga nyheter från Webbdagarna-bloggen!

Genom att signa upp dig på nyhetsbrevet godkänner du IDG:s användarvillkor.

Skrivet av: Alexandra Appelqvist