Event & Kurser
Därför måste morgondagens marknadsförare tänka tech

Därför måste morgondagens marknadsförare tänka tech

Ju mer teknikdrivet samhället blir, desto närmare affären hamnar marknadsavdelningen. Det menar Märtha Rehnberg, teknikguru och partner vid DareDisrupt i Köpenhamn. På Webbdagarna 2020 i Stockholm kommer hon att prata om varför disruption och ny teknik är avgörande för företag framåt.

Vi befinner oss i ett skifte i samhället där teknik går från att vara en möjliggörare till att vara helt drivande i utvecklingen. Den som sitter på den senaste, mest kraftfulla tekniken har möjlighet att påverka allt från sina kunder till utrikespolitiken.

– Den som utvecklar den mest avancerande AI-tekniken har stor politisk makt. Företag som driver teknik framåt, som Google och Apple, är nästan viktigare än nationalstater idag, menar Märtha Rehnberg.

Märtha Rehnberg har en bakgrund inom ekonomisk politik. Idag är hon partner vid DareDisrupt, en Köpenhamnbaserad think tank och konsultföretag som hjälper företag att förstå de senaste tekniktrenderna och disruptioner inom olika områden. Hon är rådgivare till både Europeiska kommissionen och den danska regeringen inom hållbarhet och teknologisk disruption. Hon var tidigare intraprenör vid fraktkoncernen Maersk, där hon ledde arbetet med att introducera 3D-printing inom industrin för att öka hållbarheten.

Märtha Rehnberg, teknikguru och grundare av Dare Disrupt.

– När det kommer till teknik handlar det mer om att främja ett tech-mindset än att implementera rätt tekniska verktyg. Att skapa en nyfikenhet för teknik hos alla medarbetare bör vara prioriterat hos alla företag idag. Satsa på att kompetensutveckla alla enheter inom grundläggande tekniska färdigheter.

TIPS: Välkommen till Webbdagarna Stockholm 17-18 mars 2020

Så väl företag och organisationer som länder har mycket att tjäna på att hänga med i teknikutvecklingen. Som exempel lyfter hon den danska regeringen, som var först i världen med att utse en tech-ambassadör för landet, Casper Klynge. Med bas i Silicon Valley håller han koll på de senaste teknikerna och rapporterar tillbaka direkt till politikerna.

Teknik som del av marknadsrollen

Marknadsavdelningar har alltid jobbat med att kommunicera med ett företags kunder. Med hjälp av ny teknik menar Märtha Rehnberg att man även kan lära sig att tolka och förstå kommande behov.

– Vi rör oss från en linjär tid där det gick att förutspå och forma kundernas behov. Idag går det inte att påverka på samma sätt längre, utan vi måste snarare lyssna och lära oss att snabbt anpassa oss. Idag tittar vi mer på cirkulära värdekedjor, där alla avdelningar på ett företag går mer in i varandra.

En teknikdriven marknadsavdelning blir en viktig affärspartner på varje företag. Utifrån lärda insikter kan marknadsavdelningen snabbt rapportera tillbaka till ledningen och hjälpa till att driva R&D och affärsutveckling baserat på kundernas beteende.

– Marknadsavdelningar kanske inte ser teknik som en del av deras roll idag, men om du förstår dig på teknik blir du bättre på att tolka vad kunderna vill ha. Då kan du också förutspå skiften i efterfrågan. Med grundläggande teknikkunskap kan du drömma fram helt nya lösningar.

Nyckeln ligger i kombinationen

Om vi tittar på de tekniska innovationer som format det senaste decenniet kan vi bättre förstå hur disruptiva kommande teknikskiften kan bli för företag. Märtha Rehnberg menar att styrkan ofta ligger i kombinationer mellan olika tekniker som möjliggörs av den digitala utvecklingen.

Mer om teknik för marknadsföring hör du på Webbdagarna Stockholm 17-18 mars

När Iphone kom för över tio år sedan revolutionerade den marknaden genom att kombinera mobiltelefoni med internet, kamera, en app store och mycket mer. 3D-printing i kombination med AI och design möjliggör för företag att snabbt ta fram prototyper, något som med traditionell tillverkning var både kostsamt och tog lång tid. Energimarknaden har sett en disruption i förnybara bränslen som i kombination med design och smart teknik skapat en stor efterfrågan på elbilar. Eller som i kombination med blockkedjeteknik möjliggör peer2peer-handel. Eller som i kombination med carbon capturing-teknik möjliggör att vi kan fånga och bevara koldioxid från atmosfären. Kombinationerna är ändlösa.

– Det är viktigt att förstå att teknik kan förändra samhället i grunden. Men det kan vara svårt att scouta hela omvärlden på egen hand för att snappa upp nya relevanta trender och fenomen. Där kan teknik och automation hjälpa till att sätta upp sökningar.

AI är en teknik som många är överens om kommer att fortsätta att växa i betydelse. Märtha Rehnberg menar att det borde ligga i allas intresse att lära sig mer om AI och vilka möjligheter tekniken kan innebära framåt.

– Framåt kommer det gå att automatisera allt mer komplexa uppgifter. För marknadsförare kommer det gå att bättre förstå sig på samhällstrender och kundbeteenden. Tekniken gör det möjligt att förutspå när kunder kommer att börja bete sig annorlunda, och även översätta kundernas efterfråga för att skapa nya produkter.

Teknisk intuition är nyckeln

För att navigera genom alla nya teknikskiften och trender menar Märtha Rehnberg att det är bra att bestämma vilken framtid man själv vill sträva mot. Då blir det lättare att förhålla sig till ny teknik och hur den passar in i ens bild av framtiden.

– I grunden handlar det om mer än bara teknik; det handlar om hur teknik kan användas för att driva förändringar och värderingar. Det finns inga kristallkulor. Du måste själv bestämma vilken eller vilka tekniker och värdeskiftningar du tror på och hålla dig till dem med is i magen.

Hela programmet till Webbdagarna Stockholm 17-18 mars 2020 – läs mer här!

Själv tror Märtha Rehnberg på att vi rör oss mot ett regenerativt samhälle, där vi inte bara pratar om hållbarhet utifrån att minska utsläpp utan även om att ge tillbaka till naturen. För att skapa sig en uppfattning om ny teknik utgår hon från hur den passar in i bilden av det regenerativa samhället.

– Tänk om varje produkt kunde ge tillbaka till naturen. Det händer redan med skor som görs med plast från våra hav. Med teknik som utvecklas idag kommer vi att kunna fånga upp koldioxid och ta fram produkter som är koldioxidnegativa, säger Märtha Rehnberg och fortsätter:

– Genom att fortsätta läsa på och lära oss mer stärker vi vår tekniska intuition. Vi vågar då lösa större och större problem i samhället i takt med att vi förstår framtidens teknik. Men det är upp till oss och er marknadsförare att måla upp attraktiva visioner som inspirerar oss till att tro att framtiden faktiskt blir bättre.

Fem tips för att skaffa sig ett tech-mindset

Märtha Rehnberg inleder Webbdagarna Stockholm 17-18 mars, med smittande energi och viktig kunskap. Läs mer om programmet och boka din biljett här.

Skribent: Emelie Fågelstedt är frilansskribent, strateg inom marknadsföring och kommunikation och grundare av Svenska nomader, en plattform för digitala nomader som jobbar över hela världen.