Event & Kurser
Hur beteendedesign fick fler barnfamiljer att köpa nyttigare bröd

Hur beteendedesign fick fler barnfamiljer att köpa nyttigare bröd

Genom att använda beteendedesign kan du skapa budskap, kommunikation och tjänster som får människor att göra som du vill. Du kan öka konverteringen, trigga önskade digitala beteenden och nå ökad kundlojalitet för din produkt eller tjänst. Eller så kan du bättra på folkhälsan.

 

Niklas Laninge, kursledare på våra kurser inom beteendedesign, är även VD på Nordic behaviour group som under ett års tid arbetat på uppdrag av Cancerfonden och Hjärt lungfonden för att visa hur förändringar i butiksmiljö kan leda till mer hälsosamma val och inköp. Allt har skett under initiativet ”Folkhälsa för alla”, med målet att få svenskar att leva mer hälsosamt.

Projektet inleddes med en gedigen beteendediagnos baserat på modellen COM-B: förmåga, möjlighet och motivation att genomföra ett visst beteende. Diagnosfasen innefattade: djupintervjuer med 27 barnfamiljer, frågor i enkät till 1000 svenskar och djupintervjuer med 6 akademiska experter inom området. Beteendediagnosen identifierade ett antal sk. barriärer som hindrade barnfamiljerna från att köpa nyttigare bröd.

Därefter fick man tillgång till 6 stormarknader, som var och en tilldelades ett specifikt koncept under en månad, varpå försäljningsvolymen utvärderades baserat på insatserna. De viktigaste resultaten var:
• Att framhäva och rabattera nyttigare bröd ökade försäljningen med 198 procent
• Att skapa en egen sektion för nyckelhållsmärkt bröd gav inga signifikanta effekter på försäljningen
• Att tydligt framhäva vilka nyttiga bröd som är populära bland barnfamiljer ökade försäljningen med 64 procent

Kanske är det ingen överraskning att rabatter eller tydligare kommunikation eller budskap faktiskt ledde till en ökad försäljning. Då kan det vara värt att notera att:
• Hälsosamma produkter sällan rabatteras då det finns en missuppfattning i branschen att det är svårt att locka med just hälsa
• Projektets resultat blev ett argument för sänkta momssatser på hälsosamma varor
• Nästan 200 procent ökning var långt mer än alla förväntade sig

Om du vill läsa mer om hela projektet finns en omfattade rapport att ta del av här. Om du vill lära dig mer hur beteendedesign kan hjälpa dig att nå dina mål så kan du spana in våra två kurser:
Masterclass i beteendedesign och webbpyskologi – 1 dag
Beteendedesign och webbpsykologi med certifiering – 5 tillfällen

 

Skribent: Martina Berg, Affärsområdeschef, Webbdagarna Academy