Event & Kurser
SEO med synonymer och regional optimering

SEO med synonymer och regional optimering

Det finns en stor potential i regional SEO och att aktivt arbeta med dialektord och synonymer som har en intressant sökvolym.

Behöver man bry sig om dialektala utryck och dialektord när man sökoptimerar sin webbsida, kan man fråga sig? Och finns det särskilda skillnader att ta hänsyn till mellan regioner i ett land och mellan närliggande eller kulturellt sammankopplade länder där man förvisso talar samma språk, men där en företeelse eller en sak inte nödvändigtvis kallas detsamma? Ja, absolut – så länge det finns intressanta sökvolymer att ta del av är det både en intressant möjlighet och även ett sätt att visa att du anpassar dig för och förstår en lokal publik.

Dialektord och lokala termer

Vad är då ett dialektord? Vi kan till exempel ta ordet emlig (eller ämlig) som är vanligt i delar av Sverige medan man i andra delar av landet snarare säger eländig eller ynklig, som till exempel i meningen ”Du ser lite sjuk och emlig ut”.

Men kan denna typ av skillnader vara relevanta även för SEO? Ja, det kan finnas rätt stora regionala skillnader, exempelvis mellan delar i Sverige som i exemplet ovan, och det kan på samma sätt finnas stora skillnader mellan till exempel den engelska som används i England och USA och Australien och den franska som används i Belgien och i Frankrike – för att inte prata om den franska som används i Kanada.

Regional SEO i Skåne

Vi kan ta ett konkret exempel från Skåne, där det regionalt finns många sökningar på det skånska ordet ”rullebör” – en sökning som ger en annan träffbild än en sökning på ”skottkärra” (dessa två ord betyder samma sak och det skånska rullebör ligger nära danska trillebør och norska trillebår, och även det halländska hylebaur).

Så söker du på ”rullebör”, som uppenbarligen är fallet i Skåne, så är det ju viktigt att fånga upp även dessa regionala sökningar om du säljer skottkärror. Går man igenom träfflistan på Google för en sökning på ”rullebör” så dyker det upp andra aktörer än de du ser vid en sökning på ”skottkärra”, i detta fall till exempel nätbutiker som Trädgårdsting och Hörby Bruk som optimerat för just ”rullebör” genom att skriva ut och prata om såväl rullebör som skottkärra på samma sida (dvs. de pratar parallellt om båda dessa begrepp och synonymer).

Vid samma sökning på ”skottkärra” så försvinner träffarna från Trädgårdsting och Hörby Bruk och stora aktörer som Hornbach och Granngården tar istället plats.

Dock: ett par stora aktörer – i detta fall Jula och Bauhaus – har gjort sin hemläxa och syns bra på bägge dessa sökningar.

Olika träffar trots direkta synonymer

Så, tänk alltid på dialektord och synonymer när du optimerar dina sidor. Google blir bättre och bättre för varje år som går, men det skiljer fortfarande i träfflistan när du söker på ”bilskola” och ”körskola” – trots att det är två direkta synonymer.

Och: när du tänker synonymer, glöm inte regionala begrepp där du också kan fånga upp lokal volym och där konkurrensen sannolikt är lägre. Detta är ju särskilt viktigt om du är aktiv i en region där det används ett regionalt begrepp, medan du optimerat för det vanligaste sökordet och missat att det finns lokala variationer.

SEO för länder med samma språk

Ett annat område där SEO skiljer sig mellan regioner, eller snarare mellan länder och varianter av ett språk, är när du ska optimera din .com-sida på engelska. Eller när du har såväl en .com som andra engelskspråkiga sidor (t ex för Australien, Irland och Storbritannien). Tänk då på att det finns stora variationer mellan framför allt USA och Europa, men även mellan engelskspråkiga sidor inom Europa.

Ett exempel: du säljer någon form av kläder och du vill sälja till såväl den amerikanska som den brittiska marknaden. Då säljer du pants i USA och trousers på den brittiska marknaden. Listan på denna typ av begrepp kan göras hur lång som helst: wellington boots vs. galoshes, vest vs. undershirt, trainers vs. sneakers, nappy vs. diaper och dressing-gown vs. bathrobe.

Så: har du bara en .com-sida, fundera kring vilken marknad som är din primära. Och har du flera engelskspråkiga sidor, se till att de är optimerade för respektive marknad. Detta gäller även till exempel franska i Belgien respektive Frankrike och tyska i Tyskland, Schweiz och Österrike.

Boosta din SEO med synonymer och lokala begrepp

Så glöm inte att säkra upp synonymer och lokala begrepp – dialektala och regionala såväl som helt vanliga synonymer. För att inte missa att ranka på relevanta sökord kring de varor eller tjänster som du erbjuder, annars missar du potentiella affärer varje dag.

Och har du många webbplatser med samma språk, så kan det vara värt att anpassa till exempel engelskan på dina webbplatser i Australien, England, Irland och USA – även om det är samma språk i botten. För att såväl bättre konkurrera om lokala sökningar, som framstå som mer anpassad för den lokala marknaden – och därmed få mer lokala affärer; inga kunder gillar ett företag som tydligt inte ansträngt sig att förstå den lokala marknaden.

Lycka till med ditt SEO-arbete.

Skribent: Christer Pettersson, E-commerce Manager på Hultafors Group, som tar fram produkter för professionella hantverkare under varumärken som Snickers Workwear, Hultafors och Solid Gear. Christer är en ofta anlitad föreläsare och har skrivit nio böcker om bland annat digital marknadsföring, senast en ljudbok med titeln SEO för alla som finns på ljudbokstjänster som Bokus PlayBookBeatNextory och Storytel.