Event & Kurser

AI inom marknadsföring – kundanalys

Använd dataanalys för kundinsikter
Hitta dina mest lönsamma kunder
Erfaren och välkänd kursledare

Öka din ROI och få värdefulla insikter

AI är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att se samband, skapa analyser och effektivisera arbetet inom marknadsföring. Vill du få en djupare förståelse för hur AI kan användas inom kundanalyser? Du kan öka dina intäkter och skapa rätt aktiviteter vid rätt tillfälle med rätt insikter. Dessutom får du underlag för mer träffsäkra budskap och kampanjer.

På denna kurs går vi igenom de mest relevanta verktygen och hur de kan användas för att skapa kundsegment och profiler, analysera data och visualisera det viktigaste samt hur AI kan användas för pricksäker personalisering.

Kursen är perfekt för dig som arbetar som marknadschef, kommunikationschef, projektledare, marknadsförare eller kommunikatör i en verksamhet där kundinsikter är särskilt avgörande, oavsett om det är B2C eller B2B. Du behöver inte ha några förkunskaper men det är bra om du tidigare arbetat eller kommit i kontakt med begrepp som kundresan, kundlivscykeln och kundinsikter.

Aktuella kursdatum

Distans
Datum kommer inom kort
Stockholm
16 maj
Pris: 8 950 kr
Grupprabatt: Anmäl två eller fler och spara 10% på totalbeloppet

Distanskursen äger rum i Zoom

Kursen i Stockholm äger rum på Usine Conference, Västgötagatan 2-4 på Södermalm i Stockholm

Omfattning: Heldag, 09.00-16.00

Gruppstorlek: Max 15 deltagare

Frågor? Maila webbdagarna@idg.se

Håll dig uppdaterad om nya kurstillfällen

Det här lär du dig på kursen

 • Utmaningar och möjligheter med AI inom marknadsföring kopplat till kundinsikter
 • Hur AI kan användas för att skapa kundsegment, profiler och definiera målgrupper
 • Hur du kan använda AI-genererad personalisering för att skapa merförsäljning för dina kunder
 • De viktigaste etiska och regulatoriska ramverken för AI inom marknadsföring

Kursledare: Errol Koolmeister – internationell talare och expert

Errol Koolmeister är en internationell talare och expert på AI med mer än 15 års erfarenhet inom området.

Han har bland annat arbetat som Head of AI på H&M Group och som Lead data scientist på Vodafone Group, där han även hjälpte till att bygga ett internationellt AI-team. Idag är han rådgivare och keynote speaker inom AI, Data och digital transformation.

Kursprogrammet

09:00-09:20 Välkomna och presentation

 

09:20-10:30 Introduktion till AI inom marknadsföring

 • Definition av AI och hur AI kan appliceras inom marknadsföring
 • AI kopplat till kundresan och kundlivscykel
 • Översikt över AI-verktyg inom marknadsföring
 • Utmaningar och möjligheter med AI i marknadsföring

 

10:30-10:45 Förmiddagspaus

 

10:45-11:45 Kundinsikter genom AI

 • Introduktion till kundinsikter och dataanalys
 • Utforska AI för att skapa kundsegment, profiler och målgrupper
 • Praktisk genomgång av dataanalys och visualiseringsverktyg
 • Best practise för att använda kundinsikter från AI i marknadsföring och kommunikation

 

11:45- 12:45 Lunchpaus

 

12:45-14:30 Personalisering och recommendation engines

 • Introduktion till personalisering och recommendation engines
 • Att bygga recommendation engines
 • Case och framgångsexempel på AI-genererad personalisering
 • Framgångsfaktorer för att använda recommendation engines för att bygga kundengagemang och retention

 

14:30-14:45 Eftermiddagspaus

 

14:45-15:45 Etik och styrning av AI inom marknadsföring

 • AI och etik
 • De regulatoriska och etiska ramverken för AI inom marknadsföring
 • Hur du bäst kvalitetssäkrar rättvis, transparent och ansvarsfull marknadsföring genom AI

 

15:45-16:15 Sammanfattning och Q&A

 

Vanliga frågor

Kursinnehållet är detsamma, med en kursledare som leder och guidar dig under dagen, och du lär dig precis lika mycket på båda versionerna av kursen. Enda skillnaden är att distanskursens struktur är anpassad för en digital kursupplevelse. Det innebär att exempelvis dagens övningar har ett format som är optimerat för distansarbete.

Du kan ställa frågor till kursledaren före, under och även efter kurstillfället. Du har även möjlighet att interagera med andra deltagare under kursen.

Du behöver ha tillgång till en dator med bra internetuppkoppling och hörlurar. Det är även önskvärt att du kan sitta ostört. Du behöver inte något program installerat utan du ansluter enkelt till videoplattformen där kursen hålls via en länk som du får per mail cirka en vecka innan kursstart.

Efter avslutad kurs får du tillgång till kursledarens hela presentation. Den fungerar som en sammanfattning av dagens lärdomar som du kan gå tillbaka till i efterhand vid behov. Du har även möjlighet att ställa frågor till kursledaren efter kursen för att få fortsatt stöd.

Du kan avboka din plats kostnadsfritt fram till 21 dagar före utbildningstillfället. Därefter går det att boka om platsen till ett kommande tillfälle. Vänligen observera att ombokning endast gäller fram till och med 7 dagar före utbildningstillfället. Vid avbokning mindre än 7 dagar inför utbildningstillfället godtas endast sjukdom som giltigt skäl, annars debiteras hela avgiften för utbildningen och platsen är förbrukad. Bokad plats kan överlåtas till en kollega utan kostnad fram till 2 arbetsdagar före utbildningen, men behöver meddelas omgående. Eventuell avbokning, ombokning eller överlåtelse meddelas skriftligen till webbdagarna@idg.se. Övriga villkor: För dig som reser rekommenderar vi avbokningsbara alternativ vid bokning av resa och uppehälle.

Vi svarar gärna på dina frågor! Du når oss genom att maila webbdagarna@idg.se.

Se kursdatum och boka