Event & Kurser

Pär Lannerö

Projektledare, Post- och telestyrelsen (PTS)