Event & Kurser

Sveriges Marknadsförbund

Sveriges Marknadsförbund bildades 1919 och är en remissinstans och ett professionellt nätverk för alla Sveriges lokala marknadsföreningar och för alla företagsmedlemmar inom näringsliv, myndigheter, organisationer och lärosäten.

Läs mer om Sveriges Marknadsförbund här.