Event & Kurser

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar bland annat med att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning. PTS ansvarar för de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor, webbriktlinjer.se.