Event & Kurser

Tieto

Tieto är en nordisk IT aktör med globala förmågor. Vi tror på en framtid där data är den viktigaste tillgången för att skapa värde, både ur ett samhälls- och ekonomiskt perspektiv. I takt med att allt fler delar av samhället digitaliseras blir skräddarsydda tjänster det nya normala och en framgångsfaktor för alla organisationer, något som innebär en ökad efterfrågan på datadrivna innovationer och rika användarupplevelser.

På Tieto är vi 15 000 anställda som tror på att respekt för varje enskild individ, öppenhet, lagarbete, mångfald och lika möjligheter skapar en öppen kultur som leder till framgång.

https://www.tieto.com/se/