Event & Kurser

Alster

Alster – Internet Mastery from the unicorn capital of the world

Tillsammans med ambitiösa varumärken och visionära individer skapar vi produkter och upplevelser som ger riktiga resultat. Vi hjälper våra kunder och partners att stärka sin egna förmåga och kapacitet för genomförande gällande mjukvaruutveckling och digital produktutveckling.

Alster fokuserar på det centrala inom användarcentrerad produktutveckling: ett renodlat digitalt designerbjudande sammanflätat med en agnostisk syn på internetteknik – med tillhörande djupa kunskaper om utveckling, infrastruktur, integration och säkerhet.

Alster kan med över 20 års erfarenhet från arbete i techindustrin i Sverige – som fostrat flertalet digitala framgångssagor – säkerställa lyckade projekt baserade på modern internetteknologi.

Vi utvecklar och förvaltar idag en mängd webbplatser och digitala produkter genom skräddarsydda agila utvecklingsteam som dynamiskt baserat på våra kunders behov kan sköta allt från analys, tillgänglighetsanpassning, vidareutveckling på både konceptuell och praktisk nivå samt drift och underhåll.

alster.se