MENU

Sara Rosengren

Professor i marknadsföring @ Handelshögskolan