Event & Kurser

Så skapar du effektiva och högpresterande team – intensivkurs

99,3% nöjda deltagare hittills
Hyllad och erfaren kursledare
Modern kurslokal och liten grupp

För dig som vill nå högre effektivitet för ditt team

Vill du leda ditt team mot högre effektivitet och resultat? Vill du bli bättre på att skapa engagemang, motivation och välmående – och bli en mer framgångsrik ledare? Då är detta en intensivkurs för dig!

Den här kursen behandlar bland annat IMGD, en vetenskapligt verifierad modell kring de olika faser som team går igenom för att bli högpresterande, samt de senaste rönen från fältet neuroledarskap. På bara en dag lär du dig vilka grundbultar som behöver vara på plats för att ditt team ska uppleva hög psykologisk trygghet och hur du som ledare behöver agera situationsanpassat beroende på gruppens behov och vilken fas de är i. Dessutom lär du dig vad som är allra viktigast för att ett team ska bli motiverat, engagerat och prestera på topp samt vilka workshops och diskussioner ni behöver ha tillsammans för att komma framåt.

Den här kursen är perfekt för dig som är chef och leder en avdelning/arbetsgrupp eller jobbar som exempelvis projektledare, produktionsledare eller team-ledare. Du tror på potentialen i ditt team och kraften i att jobba tillsammans. Du vill att ditt team ska samarbeta, samskapa och ta ännu mer eget ansvar – och vill på kort tid fylla på med kunskap, tips och praktiska verktyg för att få det att hända.

Det här lär du dig på kursen

 • Vad som behöver vara på plats för att en grupp ska bli ett team
 • Grunden i situationsbaserat ledarskap
 • Gruppens olika faser mot att bli högpresterande samt vilka behov gruppmedlemmarna har i varje fas
 • Skillnaden mellan inre och yttre motivation och hur du kan använda det i ditt ledarskap
 • Människans sociala behov och hur du genom ditt ledarskap och kommunikation kan belöna hjärnan för att skapa trygghet, engagemang och kreativitet

Kursprogrammet

Kursens innehåll bygger på kursledarens egna erfarenheter av att leda grupper, team och organisationer – samt forskning/studier inom beteendevetenskap, gruppdynamik, grupputveckling (IMGD), den sociala hjärnan (SCARF), motivation, engagemang och självledarskap.

 

9.00 – 9.30 – Introduktion samt definitioner

 • Vad är ett högpresterande team?
 • Vad behöver ett team för att bli högpresterande?
 • Vad säger forskningen?


9.30 – 10.30 – Modellen Integrated Model of Group Development

 • Faserna ett team går igenom och vilka behov och beteenden som kännetecknar dessa faser


10.30 – 10.45 – Förmiddagspaus


10.45 – 12.00 – Situationsbaserat ledarskap

 • Så anpassar du ditt ledarskap för att stötta teamet i de faser de går igenom


12.00 – 13.00 – Lunch
(på den prisade restaurangen Usine)


13.00 – 14.30 – Så skapar du social trygghet, högt engagemang, motivation och lärande

 • Detta säger den senaste hjärnforskningen (Sociala hjärnan, SCARF-modellen, motivationsteori etc)


14.30 – 15.00 – Team-ledarskap i praktiken


15.00 – 15.15 – Eftermiddagspaus
(ekologisk frukt och smarriga bakverk)


15.15 – 16.00 – Fortsättning: Team-ledarskap i praktiken


16.00 – 16.30 – Avslutning och personlig action plan

Kursledare: Anna Gullstrand – hyllad utbildare och workshopledare

Anna Gullstrand har över tolv års erfarenhet av ledarskap genom hennes tidigare arbete som projektledare och operativ chef på digitalbyrån Deasign samt VD på digitalbyrån Fröjd i Sverige och Deasign i Ryssland. Anna är i dag grundare och VD på Studio How och jobbar med organisation-, team- och ledarutveckling.

Anna är en erfaren kursledare, föreläsare och workshopledare som är utbildad på Uppsala Universitet, Hyper Island och inom Neuroledarskap. Hon är diplomerad coach och certifierad inom GDQ, ramverket som skapades av Susan Wheelan för att utveckla grupper enligt IMGD. Under våren utkommer Annas första bok om facilitering.

 • Anna är en knivskarp, trovärdig och pedagogisk kursledare
  – Viktoria Fimmerstad, Marknadskommunikatör, Tengbom

Vanliga frågor

Kurstillfället kan komma att omvandlas till en distanskurs, om omständigheterna kring COVID-19 så kräver. Du kommer då att bli informerad i god tid om förändringen. Vill du av någon anledning inte delta på distans, kan du utan kostnad välja att omboka eller avboka din plats.

Du behöver inga specifika förkunskaper. För att få ut det mesta av innehållet är det dock en fördel ifall du på något sätt arbetat som medlem eller ledare av ett team som under en längre tid arbetat tillsammans för att uppnå sitt mål.

Ja – du får dokumentation i form av powerpoint från föreläsningen (för dig att använda fritt, lära ut till andra etc.), fördjupningsmaterial samt längre texter som behandlar de centrala delarna i kursen.

Vi har branschens kanske allra mest generösa avbokningsvillkor. Du kan avboka din plats helt kostnadsfritt fram till 30 dagar före kursstart. Får du förhinder efter detta datum kan du överlåta din plats till en kollega utan kostnad – eller välja att ha bokningen innestående till framtida kurstillfällen. Din bokning går alltså inte till spillo även om du får förhinder att delta med mycket kort varsel.

Vi svarar gärna på dina frågor! Du når oss enklast genom att maila webbdagarna@idg.se eller ringa/sms:a John Sundström på 070-7257188.

Några av de hundratals företag vi utbildat tidigare

Se kursdatum och boka