Event & Kurser

Resilient innovation i en komplex omvärld

Lär dig lyckas med dina processer
Inspirerande och kunniga kursledare
Stärk din motståndskraft

Verktyg för att lyckas med dina processer i en komplex och föränderlig värld

Stå inte stilla – hitta kraften i en rörelse framåt. Trots utmanade tider behöver bolag utveckla sina affärsidéer och ställa om när det behövs. För att lyckas med produkt- och affärsutveckling, marknadsföring och digitala tjänster behöver vi kraftfulla verktyg. Det är svårt att navigera i det som är komplext. Hur kan vi till exempel förstå hur elsparkcyklar i en stad kommer att fungera, när parametrar som stadsutveckling, kundbeteende, social acceptans och trafikförhållanden ständigt ändrar förutsättningarna för verksamheten?

En framgångsfaktor i en komplex värld är att verka för ökad resiliens i de system som vi verkar i. Resiliens är den långsiktiga förmågan att hantera förändring och fortsätta utvecklas. Under den här utbildningen lär du dig att guida kollegor, team och chefer i att arbeta med komplext systemtänkande – för att skapa produkter och tjänster som håller över tid.

Den här kursen är för dig som är chef med utvecklingsansvar, affärsutvecklare, projektledare med fokus på utveckling eller är i en annan roll där du behöver få verktyg för att lyckas med dina processer i en komplex och föränderlig värld

Aktuella kursdatum

Stockholm
3 oktober
Distans
4 december
Pris: 7 950 kr (Distans) | 8 950 kr (Stockholm)
Grupprabatt: Anmäl två eller fler och spara 10% på totalbeloppet

Distanskursen äger rum i Zoom

Kursen i Stockholm äger rum på Usine Conference, Västgötagatan 2-4 på Södermalm i Stockholm

Omfattning: Heldag, 09.00-16.00

Gruppstorlek: Max 20 deltagare

Frågor? Maila webbdagarna@idg.se eller ring 08-453 60 00

Håll dig uppdaterad om nya kurstillfällen

Det här lär du dig på kursen

 • Nätverkskartor, flödeskartor och problemkartor – tre verktyg för att skapa förståelse för och agera i ett komplext nuläge
 • Grundläggande teoretisk förståelse och språk för att förstå systemtänkande (CAS) och komplexitet i en organisatorisk kontext
 • Resilient tänkande: Sju principer som hjälper dig att bygga produkter, tjänster och organisationer som verkar i en resilient riktning
 • Att facilitera och guida medarbetare, kollegor och team i en oförutsägbar och svåröverblickad värld

Kursledare: Johan Sjöström

Johan är strateg och grundare på förändringsstudion Välva och har över 20 års erfarenhet av digital utveckling och design av digitala kundmöten. De senaste fem åren har Johan utbildat företag i kundresekartläggning och Customer Experience Management.

I dag arbetar Johan tillsammans med organisationer genom att kombinera kundinsikt, designtänkande och komplexitetsteori för att skapa kraft i affärsutvecklings- och innovationsprocesser. Johan är också involverad i ett antal startup-verksamheter inom hållbarhet.

Kursledare: Johan Axelsson

Johan är kommunikationsvetare och marknadsförare i grunden och driver i dag förändringsstudion Välva. Johan har arbetat med tjänste- och produktutveckling, design och kundinsikt i över 10 års tid.

I dag arbetar han tillsammans med organisationer för att hitta in i arbetssätt för att förstå, designa och förändra i en verklighet bestående av otaliga ihoptrasslade komplexa system.

Kursprogrammet

09.00-09.45 Introduktion till komplexitet, systemtänkande och resilient tänkande

 • Incheckning – Hur känns det att vara och agera i komplexitet? Och hur känns det att agera i motsatsen till komplexitet?
 • Komplexa adaptiva system (CAS) i organisatorisk kontext
 • De system vi verkar i är oförutsägbara och inte går att kontrollera vilket gör att CAS-tänkande är relevant vid all typ av förändring av något som är svårt
 • Vad är resiliens och resillient tänkande?
 • Resiliens är den långsiktiga förmågan hos en organisation, ett team, en stad, en skog, en individ eller något annat komplext system att hantera förändring och fortsätta utvecklas

 

09:45-10:45 Ökad förståelse för nuläget är en förutsättning för förändring – 3 verktyg som kan hjälpa oss att förstå ett oförutsägbart nuläge

 • Vad innebär förändring i en komplex kontext? Och varför är det så svårt att designa och skapa nytt när vi är i något svårt?
 • 3 verktyg för att skapa förståelse för nuläget i komplexa sammanhang
 • Nätverkskarta (eller ekosystemkarta) – Skapa förståelse för vilka aktörer som samverkar inom ett valt system samt hur de samverkar och vad som flödar mellan dem
 • Flödeskarta (ex Kundresekartläggning) – Skapa förståelse för en kunds relation och upplevelse med ett varumärke/organisation
 • Problemkarta (ex Isbergs-mappning) – Skapa förståelse för olika aktörers mentala modeller och drivkrafter

 

10:45-11:00 Förmiddagspaus

 

11:00-11:45 Öva på ett verktyg i verktygslådan: Nätverkskartan 

 • Djupdykning i nätverkskartor – Hur skapas den och vilket värde skapar den?
 • Nätverkskartan syftar till att beskriva det som är essensen i komplext systemtänkande och resiliens: relationen mellan olika aktörer. Hur ser relationerna ut, vad flödar mellan aktörer och vad flödar inte mellan aktörer. Det möjliggör att se på sin verksamhet och sina möjligheter på nya sätt och ur nya perspektiv
 • ÖVNING: Mappa ut en nätverkskarta för en fiktiv start-up. Vi arbetar med ett gemensamt case för att kunna lära av nätverkskartan
 • Presentation av nätverkskartor: Gemensam reaktion och feedback

 

11:45-12:45 Lunchpaus

 

12:45-13:45 Att facilitera resiliens i vår komplexa värld: 7 resilienta principer som guidar produkt- och tjänsteutveckling

 • Varför kommer inte resiliens naturligt för människor och organisationer? Vilka kulturella och sociologiska fenomen står i vägen här? Och hur kan vi arbeta utifrån den förståelsen
 • 5 utmaningar du kommer möta när du börjar arbeta med resiliens
 • 7 resilienta principer som guidar produkter, tjänster och organisationer i resilient riktning
 • Främja komplext systemtänkande
 • Förstå och vårda feedback-loopar och långsamma variabler
 • Upprätthålla mångfald och redundans
 • Underlätta kontakt i systemet
 • Uppmuntra lärande
 • Poly-centrisk styrning
 • Vidga/Bredda deltagande

 

13:45-14:45 Utifrån förståelse för nuläget kan vi forma riktningen och görandet – 2 verktyg för att forma en gemensam riktning för produkten, tjänsten, teamet eller organisationen.

 • 2 verktyg för att jobba med riktning i komplexa adaptiva system
 • Gemensamma framtidsbilder för att skapa riktning utifrån gemensamma idéer om framtiden
 • Gemensam road map med fokus på vilka problem som behöver lösas – Som ett sätt att länka riktning och nuläge
 • ÖVNING: Utifrån din ekosystemskarta och de resilienta principerna, hur skulle en road map kunna forma sig? Hur faciliterar man det arbetet? Vilka problem blir högt prioriterade?

 

14:45-15:00 Eftermiddagspaus

 

15:00-15:45 Hur blir det här för dig i vardagen: att designa, skapa och göra i komplexitet

 • Förstå din organisationsförmåga och nuläge på strategisk, taktisk och operationell nivå – Var är ni starka och var behöver ni bli starkare
 • Den etiska delen av att vara chef, ledare, guide, coach eller mentor i komplexitet

 

15:45-16:00 Sammanfattning, frågor och avslut

 

Vanliga frågor

Alla fysiska kurstillfällen hålls på Usine Conference, som ligger på plan 3 i huset Fatburen. Fatburen har adress Södermalmsallén 36-38 och ingång till huset finns från Södermalmsallén 36, Västgötagatan 4 eller Magnus Ladulåsgatan 65. Fatburen ligger bakom torget på Medborgarplatsen och nås via buss, tunnelbana eller pendeltåg. Det finns även parkeringshus för bil i närheten.

Efter avslutad kurs får du tillgång till kursledarens hela presentation. Den fungerar som en sammanfattning av dagens lärdomar som du kan gå tillbaka till i efterhand vid behov. Du har även möjlighet att ställa frågor till kursledaren efter kursen för att få fortsatt stöd.

Kursinnehållet är detsamma, med en kursledare som leder och guidar dig under dagen, och du lär dig precis lika mycket på båda versionerna av kursen. Enda skillnaden är att distanskursens struktur är anpassad för en digital kursupplevelse. Det innebär att exempelvis dagens övningar har ett format som är optimerat för distansarbete.

Du kan ställa frågor till kursledaren före, under och även efter kurstillfället. Du har även möjlighet att interagera med andra deltagare under kursen.

Du behöver ha tillgång till en dator med bra internetuppkoppling och hörlurar. Det är även önskvärt att du kan sitta ostört. Du behöver inte något program installerat utan du ansluter enkelt till videoplattformen där kursen hålls via en länk som du får per mail cirka en vecka innan kursstart.

Du kan avboka din plats kostnadsfritt fram till och med 21 dagar före kursstart. Därefter går det att överlåta platsen till en kollega utan kostnad, eller boka om platsen till ett kommande kurstillfälle. Vänligen notera » överlåtelse eller ombokning gäller endast fram till och med 7 dagar före kursstart. Eventuell avbokning, ombokning eller överlåtelse meddelas skriftligen till webbdagarna@idg.se.

Vi svarar gärna på dina frågor! Du når oss genom att maila webbdagarna@idg.se.

Passar inte datumen? Lämna din mailadress här så håller vi dig uppdaterad om nya kurstillfällen.

Se kursdatum och boka