Event & Kurser

Beteendedesign för digital kommunikation

Delta tryggt och enkelt på distans
99,3% nöjda deltagare hittills
Erfaren kursledare

För dig som vill använda beteendedesign i din kommunikation

Beteendedesign är ett fält med grunderna i inlärningspsykologi och neurovetenskap, vars syfte är att skapa budskap och design som får människor att agera på precis det sätt du vill. Som deltagare på den här kursen får du forskningsbaserad kunskap samt modeller och verktyg som hjälper dig att implementera beteendedesign i din kommunikation – så att dina budskap och kampanjer når ännu högre effekt än tidigare. Du får även designa en egen beteendebaserad kommunikationsinsats.

Kursen är perfekt för dig som jobbar inom kommunikation eller marknadsföring och som vill skapa mer effektiva kampanjer med hjälp av beteendedesign och webbpsykologi, och genom att öka kunskapen om din målgrupps beteenden.

Kursen kan läsas fristående men ingår även i vårt populära kursprogram Diplomerad beteendedesigner.

Aktuella kursdatum

Distans
9 december
Pris: 5 950 kr (Distans) | 6 950 kr (Stockholm)
Våra kurser blir ofta fullbokade. Säkra din plats i god tid.

Distanskursen äger rum i Zoom

Kursen i Stockholm äger rum på IDG, Magnus Ladulåsgatan 65 på Södermalm. Nytt kurstillfälle i Stockholm presenteras inom kort

Omfattning: Heldag, 08.30-16.30

Gruppstorlek: Max 15 deltagare

Frågor? Maila webbdagarna@idg.se eller ring 070-7257188

Håll dig uppdaterad om nya kurstillfällen

Det här får du som deltagare

 • Fördjupad kunskap och förståelse för fältet beteendedesign
 • Inblick kring hur man kan arbeta beteendecentrerat med kommunikation och marknadsföring
 • Kunskap kring psykologiska faktorer som hjälper dig att förstå din målgrupps beteenden
 • Verktyg för att utföra beteendediagnos
 • Exempel på konkreta beteendeförändringstekniker och hur du omsätter dem i kommunikation

Kursprogrammet

08:30-09:00 – Introduktion till beteendeinsikter

Denna del handlar om att ge kursdeltagaren en introduktion till fältet beteendeinsikter/beteendevetenskap, dess syfte, användning samt konkreta exempel på hur beteendeinsikter använts inom marknadsföring och kommunikation.

 • Vad är beteendeinsikter?
 • Varför jobbar man med beteendeinsikter?
 • När jobbar man med beteendeinsikter?
 • Exempel på beteendeinsikter som verktyg inom kommunikation


09:00-10:00 – Drivkrafterna som styr våra beteenden

Här går vi igenom vad beteende är och skillnaden mellan detta och påverkande faktorer och utfall. I denna del presenteras även psykologiska grundbultar för mänskligt beteende (NEAR/AFAR).

 • Vad är beteende?
 • Drivkrafter som främjar beteenden (NEAR)
 • Drivkrafter som hindrar beteenden (AFAR)


10:00-10:15 – Förmiddagspaus

 

10:15-10:20 – Modell för beteendeinsikter (introduktion)

Här presenterar vi kortfattat femstegsmodellen och arbetsprocessen som vi använder för att designa beteendeinsatser.

 

10:20-12:15 – Identifiera beteendeutmaning och välj målbeteende

I denna del går vi igenom steg 1–2 i femstegsmodellen. I stora drag omfattas dessa två steg av att identifiera en lämplig beteendeutmaning för kommunikation/marknadsföringsintervention, potentiella målbeteenden att adressera med hjälp av interventionen, utvärdering och val av målbeteende samt konkretisering av det valda målbeteendet för interventionen.

 

12:15-13:15 – Lunchpaus

 

13:15-13:45 – Beteendediagnos: Förstå varför målbeteendet uteblir

Här går vi igenom femstegsmodellens tredje del – beteendediagnosen. Här kommer vi att presentera syftet med beteendediagnos, varför det är viktigt att göra, lämpliga datainsamlingsmetoder och en beteendevetenskaplig analysmodell (COM-B).

 

13:45-16:00 – Workshop: Utforma en beteendebaserad kommunikationsinsats

I denna del får kursdeltagaren kunskap kring hur beteendediagnosen avgör beteendeförändringsteknikers varierande relevans på beteendeutmaningen. Vi går igenom lämpliga tekniker utifrån beteendediagnosen, det vill säga:

 • Insatser när utmaningen främst beror på brist på förmåga
 • Insatser för att skapa fysiska och sociala triggers
 • Insatser när utmaningen främst beror på brist på motivation

I denna del går vi även igenom olika kriterier att ta hänsyn till inför valet av beteendeförändringstekniker samt vikten av att utvärdera beteendeinsatser och att planera detta i ett tidigt skede av interventionsutvecklingen.

Denna workshop-del innehåller även en eftermiddagspaus mellan 14.45-15.00.

 

16:00-16:30 – Summering av dagen

 • Hur integrerar vi beteendeinsikter i ert dagliga arbete med kommunikation?
 • Q&A

Kursledare: Gabriella Stuart – beteendestrateg och utbildare på PBM

Gabriella har mångårig akademisk utbildning inom beteendevetenskap och beteendeförändring från Sverige och internationellt.

Gabriella är en erfaren utbildare, som har utbildat i och arbetat med beteendeförändringsinsatser för många organisationer inom såväl privat som offentlig sektor.

Vanliga frågor om distanskursen

Kursinnehållet är detsamma, med en kursledare som leder och guidar dig under dagen, och du lär dig precis lika mycket på båda versionerna av kursen. Enda skillnaden är att distanskursens struktur är anpassad för en digital kursupplevelse. Det innebär att exempelvis dagens övningar har ett format som är optimerat för distansarbete.

Du kan ställa frågor till kursledaren före, under och även efter kurstillfället. Du har även möjlighet att interagera med andra deltagare under kursen.

Det enda som krävs är att du har tillgång till en dator, mobil eller surfplatta med god internetuppkoppling samt hörlurar. Det är även önskvärt att du kan sitta ostört. Du behöver inte något särskilt program installerat utan du ansluter enkelt till videoplattformen Zoom – där kursen hålls – via en länk som vi skickar till dig per mail i anslutning till kursstart.

Om du mot förmodan inte är nöjd med distanskursen erbjuder vi dig möjligheten att delta på ett framtida tillfälle av den fysiska versionen av kursen – utan extra kostnad.

Fler vanliga frågor

Vi rekommenderar att du börjar med att delta på vår första kurs i webbpsykologi och beteendedesign. Överväger du ändå att gå direkt på denna fördjupningskurs rekommenderar vi att du sedan tidigare har högskolepoäng inom psykologi eller beteendevetenskap eller god erfarenhet av att arbeta med beteende- och kundanalys.

Ja, det gör den! Kursen kommer visserligen främst att handla om extern kommunikation, men de verktyg och exempel du lär dig går även att applicera inom internkommunikation.

I denna fördjupningskurs hoppar vi över många av de introducerande elementen som ingår i den första kursen, så som akademisk bakgrund, projektdesign, processer och beteendeanalys. Istället fokuserar vi fullt ut på hur beteendedesign och webbpsykologi kan appliceras specifikt inom arbetet med kommunikation.

Ja! Du får dels kursledarens hela presentation från dagen, och dels en komprimerad powerpoint som hjälper dig att sammanfatta dagen på ett enkelt sätt för dina kollegor. Dessutom får du flera ramverk och verktyg för att ta ditt arbete med beteendedesign vidare.

Vi har branschens kanske allra mest generösa avbokningsvillkor. Du kan avboka din plats helt kostnadsfritt fram till 30 dagar före kursstart. Får du förhinder efter detta datum kan du överlåta din plats till en kollega utan kostnad – eller välja att ha bokningen innestående till framtida kurstillfällen. Din bokning går alltså inte till spillo även om du får förhinder att delta med mycket kort varsel.

Vi svarar gärna på dina frågor! Du når oss enklast genom att maila webbdagarna@idg.se eller ringa/sms:a John Sundström på 070-7257188.

Några av de hundratals företag vi utbildat tidigare

Se kursdatum och boka